Mam wyniki w normie, ale czuję się źle

Może to świadczyć o tym, że masz:

  • Problemy z przysadką – prawidłowe TSH, fT4 i fT3
  • Zaburzoną konwersję hormonów tarczycy – prawidłowe TSH, fT4 i obniżone fT3
  • Zmniejszoną wrażliwość receptora na komórce na działanie hormonów tarczycy – prawidłowe TSH, fT4 i fT3. Jednak pamiętaj, że nie ma żadnych badań, które ocenią wrażliwość receptorów komórkowych na działanie hormonów tarczycy.
  • Zmniejszone TBG (globulina wiążąca tyroksynę) – prawidłowe TSH, fT3 i podwyższone fT3 

Pamiętaj, że wynik najczęściej jest w zakresie referencyjnym, jednak bliżej dolnej lub górnej granicy. To już może świadczyć o nieprawidłowościach.

Idealnie, aby wyniki znajdowały się bliżej środka zakresu referencyjnego.