Przeciwciała przeciwko tarczycy

Wyróżnia się 3 przeciwciała, które oceniają atak autoimmunologiczny przeciwko tarczycy:

  • Anty-TPO – przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej
  • Anty-TG - przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie
  • Anty-TRAb - przeciwciała przeciwko receptorom TSH

Dwa pierwsze przeciwciała mówią o chorobie Hashimoto. Najczęściej występujące p-ciało w Hashimoto to anty-TPO. Przeciwciała anty-TRAb obserwowane są w chorobie Gravesa-Besedowa.

Dlaczego warto badać przeciwciała?

Większość lekarzy endokrynologów zaleca badanie przeciwciał tylko raz, na początku diagnostyki. Uważa się, że przeciwciał się nie leczy, więc nie ma sensu badać ich regularnie. I tak i nie;)

Poziom przeciwciał może służyć jako marker zdrowienia, efektywności wprowadzanych zmian, postępu terapii. Warto je badać co 3-6 miesięcy.

Uznaje się, że poziom p-ciał powyżej 500 IU/ml świadczy o agresywnej formie Hashimoto. Z kolei obniżenie p-ciał poniżej 100 IU/ml świadczy o remisji. Jednak, moim zdaniem, jeżeli pacjent nie ma objawów choroby, to jest to również forma remisji, nawet jeżeli przeciwciała dalej są obecne. Tak jak w moim przypadku. Czasem pomimo wielu lat szukania, nie udaje się znaleźć przyczyny choroby. Warto skupić się na swoim samopoczuciu i tym się kierować w drodze do zdrowia, ponieważ zdarzają się sytuacje, kiedy przeciwciał nie ma, pacjent odczuwa wszelkie objawy i choroba Hashimoto jest.


#przeciwciała #poskromićhashimoto #hashimoto #chorobahashimoto #antytpo #antytg #antytrab #dietetykakliniczna #dietetykafunkcjonalna #niedoczynnośćtarczycy #tarczyca #dietetykwarszawa #dietetykonline