T4+T3

Coraz więcej mówi się o terapii skojarzonej w leczeniu niedoczynności tarczycy. Klasyczne podejście obejmuje przyjmowanie hormonu T4 – Letroxu czy Euthyroxu. Jednak część pacjentów, w tym ja, ma problem z konwersją hormonów do aktywnych form – fT3.

Konwersja hormonów zachodzi w wątrobie i jelicie, ale kiedy skupi się uwagę na tych dwóch narządach i poprawi ich pracę, a konwersja się nie poprawia najprawdopodobniej w grę wchodzą już polimorfizmy w genach dejodynaz – enzymów selenozależnych odpowiedzialnych za konwersję hormonów tarczycy.

Jeden z takich polimorfizmów występuje w genie D2 - Thr92Ala, który powoduje zmniejszoną konwersję T4 do T3 w tarczycy i mięśniach szkieletowych. W wynikach często obserwuje się podwyższony stosunek hormonów fT4 do fT3 (prawidłowy lub podwyższony poziom fT4 i niski lub przy dolnej granicy poziom fT3). Często powiązane jest to z otyłością, zaburzonym mechanizmem sprzężenia zwrotnego tarczyca – przysadka mózgowa i słabą reakcją organizmu na podanie syntetycznego T4.

Badania wskazują, że u osób, które nie odczuwają poprawy samopoczucia mimo wyrównanych wyników po pojedynczej terapii T4, warto rozważyć zaburzenia w genie D2 i wprowadzić dodatkowo T3. Na polskim rynku dostępny jest jedynie Novothyral, z którego tolerancją mogą być problemy, ponieważ zawiera laktozę. W Niemczech dostępny jest Thybon – bez laktozy, który jest zdecydowanie lepiej tolerowany.

#poskromićhashimoto #hashimoto #t4 #t3 #t4it3 #thybon #letrox #novothyral #euthyrox #konwersjahormonów #dejodynazy #d2 #wątroba #jelita

Źródło:

Wartofsky L., Combination L-T3 and L-T4 Therapy for Hypothyroidism, Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes, 2013 Oct; 20(5), 460-466